24 October 2016

Iniekcja

Przepona hydrofobowa pozioma i pionowa

PrzedŚciany budynku pozbawionego izolacji przeciwwilgociowych lub z uszkodzoną izolacją są stale narażone na działanie wody wnikającej z gruntu. Wykonanie przepony zabezpiecza ściany budynku przed wnikaniem wilgoci z gruntu. Ściany pozostają suche i nie tworzą się na nich szkodliwe środowiska grzybów.

W wielu budynkach wskutek braku izolacji, jej uszkodzenia czy też technicznie nieprawidłowo wykonanej izolacji, woda gruntowa wnika w ściany i przenikając coraz wyżej wewnątrz ściany powoduje odpadanie tynku zewnętrznego, powłoki malarskiej lub tynku wewnętrznego.

PoWysoka wilgotność powietrza powoduje uszkodzenia wyposażenia wewnętrznego i przechowywanych przedmiotów.

Wykonywanie przepon

Przepona przeciwwilgociowa stanowi skuteczną ochronę budynku przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz. Blokadę wykonuje się poprzez nawiercenie otworów w murze, w odpowiedniej odległości od siebie, pod kątem 30-45o, w które następnie ciśnieniowo wprowadza się iniekt – mikroemulsyjną żywicę silikonową, zawierającą rozpuszczalnik organiczny.
Iniekt jest kapilarnie aktywny i wypiera wodę z porów w obrębie iniekcji. Tworzy się bryła iniektu w murze. Wzdłuż muru bryły iniektu zachodzą na siebie tworząc przeponę poziomą lub w razie potrzeby także pionową, która zachowuje dużą trwałość.

 

 

 

POWRÓT