24 October 2016

Impregnacja

Ściany zewnętrzne budynku są stale narażone na wilgoć pochodzącą z otoczenia, spowodowaną głównie opadami deszczu. Elewacja niezabezpieczona przed wilgocią, pod jej wpływem niszczeje, tworzą się grzyby, pleśnie, a na klinkierze białe plamy (wykwity wapnia). Impregnacja preparatem AGASIL® E to skuteczne zabezpieczenie elewacji przed działaniem wody opadowej i wilgoci z otoczenia. Ponadto AGASIL® E zapobiega powstawaniu białych plam na klinkierze.

AGASIL® E to bezbarwny, zawierający rozpuszczalnik, niedyspersyjny środek impregnacyjny do hydrofobowego zabezpieczania powierzchni mineralnych (cegła zwykła, cegła klinkierowa oraz silikatowa, piaskowiec, tynki mineralne, spoiny mineralne, beton, żelbet, ceramika, jak również kamienie naturalne, takie jak: granit, marmur itp.), na bazie mikroemulsji siloksanowej.

Właściwości impregnatu:

 • odporny na alkalia
 • dyfuzyjny (paroprzepuszczalny)
 • bardzo szybki efekt hydrofobizacji
 • nie blokuje kapilarów impregnowanego podłoża
 • ułatwia utrzymanie czystości powierzchni
 • odporny na promienie UV oraz działanie słabych i niestężonych kwasów
 • głęboko penetrujący
 • wysoce wydajny
 • nie wpływa negatywnie na przyczepność klejów, farb, szpachli gipsowych itp.
 • nie wykazuje właściwości lepkich po wyschnięciu
 • dobra chłonność preparatu ze względu na małą masę cząsteczkową
 • gotowy do użycia

Przed

AGASIL® E  jest preparatem przeznaczonym do zabezpieczania większości powierzchni mineralnych przed destrukcyjnym działaniem wody (woda opadowa, zraszacze ogrodowe) oraz innych substancji w niej zawartych (np. soli). Preparat doskonale nadaje się do impregnowania większości podłoży mineralnych, takich jak: cegła klinkierowa, cegła licowa, kamień naturalny, piaskowiec, beton, żelbet, tynki mineralne, okładziny ceramiczne, spoiny, dachówki itp.

Impregnat AGASIL® E zabezpiecza elewacje budynków oraz pozostałe rodzaje powierzchni mineralnych przed agresywnymi związkami zawartymi w wodzie opadowej czy w powietrzu, a także przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem mrozu. Nie dopuszcza również do powstawania zacieków i wykwitów solnych. W efekcie ogranicza powstawanie porostów i mchów na zaimpregnowanej powierzchni. AGASIL® E może być stosowany na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne), takie jak np. świeży tynk, spoiny. Nadaje się także na podłoża lekko wilgotne (do 5% wilgotności).

Impregnacja materiału budowlanego środkPoiem AGASIL® E sprawia, iż w materiale tym następuje reakcja osadzania siloksanów w kapilarnejstrukturze podłoża (tzw. porach). Zaimpregnowana powierzchnia zachowuje ograniczoną zdolność chłonięcia wody, przy czym nie wpływa to na jej dyfuzyjność. Poprzez impregnację preparatem AGASIL® E wielokrotnie zmniejsza się przyczepność podłoża na zabrudzenia i szkodliwe substancje, pochodzące z otoczenia, takie jak: kurz, sadza, woda opadowa, sól drogowa, kwasy naturalne i większość syntetycznych itp. Struktura powstała po impregnacji ma zdolność autoczyszczenia, ponieważ w przypadku opadów deszczu brud zostaje automatycznie spłukany z zaimpregnowanej powierzchni (tzw. efekt „self clean”).

Do usunięcia większych zabrudzeń używamy jedynie czystej wody pod ciśnieniem (przy pomocy węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej). Ze względu na fakt, iż AGASIL® E jest impregnatem wysoce penetrującym, efekt hydrofobizacji jest długotrwały. Impregnat nie tworzy powłoki na powierzchni materiału, nie kruszy ani nie łuszczy się.

 

Uwagi dotyczące wykonania

Należy tak ustawić prędkość pracy, aby nanieść na metr kwadratowy powierzchni około 250 ml (1/4 litra) preparatu. Wystarczy to dla znakomitej ochrony elewacji.

501x376

Impregnat dostępny w opakowaniach: 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczce 200l

Podłoże, które ma być zaimpregnowane, musi być wysuszone na powietrzu (2 dni po ostatnim deszczu) i chłonne. Jeżeli elewacja ma zostać wyczyszczona, czyszczenie musi zostać przeprowadzone przed wykonaniem impregnacji. Późniejsze intensywne czyszczenie przy użyciu piaskowania lub agresywnych chemikaliów mogłoby wpłynąć na powierzchnię zaimpregnowaną środkiem AGASIL® E.

 

POWRÓT